EVENT NHẬN 300 TÍCH LŨY MÕI NGÀY

+ Tham gia hoàn thành 100 phó bản bất kì
+ Tham gia hoàn thành 100 trận chiến đấu. Điểm sát thương phải lớn hơn 10k
(Thời gian từ 0h đến 24h cùng ngày)
+ + Phát thưởng sẽ tự động lúc 0h, Reset lại về 0 ++
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN


STT NickName Chiến đấu Phó bản Tích lũy
1
★Ąŋɦ ℌùŋɠ★35 trận0 trận win0 tích lũy
2
as*s*a30 trận0 trận win0 tích lũy
3
n 3^07 ! ~0 trận2 trận win0 tích lũy


STT NickName Chiến đấu Phó bản Tích lũy
1 n 3^07 ! ~ 274 429 300
2 ★Ąŋɦ ℌùŋɠ★ 118 635 300